Procjena rizika od zagađenja uzrokovanim rijekama i ispustima u priobalju

Prvi rezultati suradnje i rada s istraživačkom grupom MARETEC

   

 

Kako bi se provjerila adekvatna primjena i učinkovitost analitičkog modela i aplikacije CPoRT čija izvedba je planirana u ovom projektu potrebno je učiniti usporedive proračune na već poznatim komercijalnim modelima ili provjeriti samim mjerenjima na terenu. Terenska mjerenja su većim djelom obavljena i potrebno je pronaći adekvatni način usporedbe s obzirom na različite uvjete na terenu te aproksimacije koje analitički model ima. Članovi istraživačke grupe MARETEC u Lisabonu su iskazali pravo gostoprimstvo u smislu vrlo efikasnog transfera know-how  po pitanju izgradnje modela ušća Žrnovnice u sklopu numeričkog modela MOHID koji je vlasništvo IST-a (Instituto Superior Técnico), a razvijen je u sklopu MARETEC-a. U nastavku studijskog boravka izvest će se još niz simulacija s uključivanjem različitih procesa kako bi se provjerio njihov utjecaj na rezultate i mogu li se isti dovoljno dobro aproksimirati analitičkim modelom.

IspisE-mail

Studijski boravak u Lisabonu – suradnja s istraživačkom grupom MARETEC

 

CPoRT tim u veljači 2016 boravi 4 tjedna u Lisabonu na studijskom putovanju u svrhu razvoja mobilnosti i umrežavanja s konkurentnom istraživačkom grupom MARETEC, pri sveučilištu Instituto Superior Técnico. Spomenuta grupa ima dugogodišnje iskustvo u rješavanju i numeričkom modeliranju obalnih, riječnih i oceanskih problema na području hidrotehnike, kvalitete vode, zaštite od poplava te predviđanja ponašanja morskih struja, valova i pronosa različitih tvari. Tim će u suradnji s MARETEC-om pripremiti rad za konferenciju EGU 2016  (European Geoscience Union) na temu usporedbe rezultata dobivenih analitičkim modelom razvijenim na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, ranije prikazanim mjerenjima te numeričkim modelom MOHID koji je razvijen na njihovoj instituciji

IspisE-mail

Terensko mjerenje broj 3 i 4

Za potrebe utvrđivanja vremenske varijabilnosti koncentracije soli i time boljeg određivanja varijance, u trećem mjerenju je izvršeno uzorkovanje na samo 9 točaka ali u trajanju od 30 minuta, za razliku od prijašnjih 2 minuta. Na ovaj način su se u odabranim točkama dobili značajni vremenski nizovi koncentracija na osnovu kojih se mogla obaviti adekvatnija statistička analiza te je ujedno određen vremenski period unutar kojeg se varijabilnost stabilizira.

 

Na osnovu rezultata iz mjerenja broj 3, zaključeno je da na većini područja se može uzeti 10 minuta kao dovoljni period za adekvatno snimiti varijabilnost, te su stoga u 4. mjerenju vršena uzorkovanja na 2 presjeka okomita na tok rijeke u periodu od 10 min. Na ovaj način je dobiven kvalitativan oblik presjeka prvog i drugog statističkog momenta iz analitike.

IspisE-mail